หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 


 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)  
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลพะวอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 15.40 น. โดย ณัฐพล ผ่องแข

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,445,963 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com