หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อ.แม่สอด จ.จาก
วัดเชตะวันคีรี
ศาสนสถานเก่าแก่และมีคุณค่าของตำบลพะวอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเป้
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 


 
 

 
การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 

     ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ  
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง กันยายน ๒๕๕๗) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นไปได้ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา  ๑ ฉบับ
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  ๑ ฉบับ สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2555 เวลา 13.49 น. โดย คุณ สุภา พรหมาบุญ

ผู้เข้าชม 1061 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5559-5001
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 0-5559-5001 โทรสาร : 0-5559-5001 ต่อ 18  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ  
จำนวนผู้เข้าชม 10,964,639 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10