หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อ.แม่สอด จ.จาก
วัดเชตะวันคีรี
ศาสนสถานเก่าแก่และมีคุณค่าของตำบลพะวอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเป้
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 


 
 
 
 
   
ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะ
   
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้และดื่มกิน รวมถึงการเกษตร
   
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   
การวางและจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
  งานส่งเสริมอาชีพ
   
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
   
พัฒนาอาชีพของประชาชน
   
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน
  งานสวัสดิการสังคม
   
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
  งานนันทนาการ
   
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
   
พัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬา
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมด้านนันทนาการ
  การศึกษา
   
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
   
จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
  การสาธารณสุข
   
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
   
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5559-5001
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 0-5559-5001 โทรสาร : 0-5559-5001 ต่อ 18  
E-mail : tumbonpawor@gmail.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ  
จำนวนผู้เข้าชม 14,186,430 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10