หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 


 
 
 
 
   
ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะ
   
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้และดื่มกิน รวมถึงการเกษตร
   
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   
การวางและจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
  งานส่งเสริมอาชีพ
   
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
   
พัฒนาอาชีพของประชาชน
   
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน
  งานสวัสดิการสังคม
   
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
  งานนันทนาการ
   
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
   
พัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬา
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมด้านนันทนาการ
  การศึกษา
   
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
   
จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
  การสาธารณสุข
   
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
   
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,536,704 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com