หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 


 
 
 
 
 
 
   
สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
   
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
   
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   
พัฒนารายได้
 
 
 
 
 
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
 
 
 
 
   
ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,536,709 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com