ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 19 )
10.27%
ประปา ( 5 )
2.70%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 3 )
1.62%
การบริการประชาชน ( 7 )
3.78%
ถนนหนทาง ( 145 )
78.38%
การสื่อสารภายในตำบล ( 6 )
3.24%