ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 17 )
9.83%
ประปา ( 4 )
2.31%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
0.58%
การบริการประชาชน ( 6 )
3.47%
ถนนหนทาง ( 139 )
80.35%
การสื่อสารภายในตำบล ( 6 )
3.47%