ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 17 )
9.44%
ประปา ( 5 )
2.78%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 3 )
1.67%
การบริการประชาชน ( 7 )
3.89%
ถนนหนทาง ( 142 )
78.89%
การสื่อสารภายในตำบล ( 6 )
3.33%